SV Na Císařce 3224

Menu

Kontakty

Výbor SVJ: vyborc@cisarka.net

Ostraha: 702 211 298


Společenství

Název a sídlo

Společenství vlastníků Na Císařce 3224

Sídlo: Na Císařce 3224/32, 150 00 Praha 5
IČ: 28411676

Společenství je zapsané v rejstříku společenství vlastníků jednotek vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka S 9082.

Bytový dům č. p. 3224 je zapsán v katastru nemovitostí na LV č. 8928 pro k.ú. 729051 Smíchov, obec Praha, okres Hlavní město Praha vedeném u Katastrálního úřadu pro hlavní město Praha. Dům stojí na pozemku p. č. 4748/70. Do správy SVJ dále patří pozemky 4748/139, 4748/140, 4748/152, 4748/153, 4748/157, 4748/158, 4748/160.

 

Statutární orgán (výbor) společenství

Gabriela Šalková (předsedkyně)
(vchod C1)

Michal Bursa
(vchod C2)

Karol Kletečka
(vchod C3)

Emailová adresa výboru: vyborc@cisarka.net

 

Bankovní spojení

Číslo bankovního účtu společenství: 322403224/2010
(FIO banka)